DAA Logo

Dutch Acupuncture Academy

Examenbeleid

Er zijn twee examens per jaar, één academisch examen en één praktijkexamen. Als de student het eindejaarsexamen niet haalt of mist, moet de student het hertentamen halverwege doen. Het hertentamen is zonder extra examengeld. (De herkansing wordt beschouwd als het tweede examen)

Studenten die niet slagen voor het bovengenoemde herkansingsexamen kunnen zich aanmelden voor de derde examenkans. Hiervoor betaalt de student een vergoeding van € 100,-

Studenten die de derde examenkans niet halen of missen, worden uitgesloten van de cursus en verdere studies bij DAA.

DAA is op geautoriseerd door sommige nationale TCM-verenigingen voor onafhankelijke uitdagende examens. Een individuele uitdagende examenkandidaat dient uiterlijk 7 dagen voor de examendatum een toeslag van € 300,- per examen te betalen.

Cum Laude

Cum Laude wordt toegekend aan Acupunctuur-, Kruidengeneeskunde- of Tuina-cursisten die een gemiddelde score van 8.5 of hoger hebben en geen enkel examen lager dan 8.0 zonder een geschiedenis van vertraging of mislukking.

Graduate Girl With A Diploma In Her Hands On The Background Of H
nl_NLNL
Happy college young man studying with classmates.

OPEN Day 2023

DAA welcomes you to our Open Day 2023.