DAA Logo

Dutch Acupuncture Academy

Duur & Aanwezigheid

Opleidingsduur

Parttime: 3 jaar
Online opleiding: zaterdag + zondag
Fysieke opleiding: zaterdag + zondag

Attendance

Gemixt onderwijs: een deel van de theoretische colleges is online, inclusief live interactie met de docenten. De face-to-face lessen vinden plaats in het weekend, volgens het vooraf afgesproken leerplan. In de face-to-face lessen concentreren we ons op de samenvatting en praktische training. Studenten mogen niet meer dan 10% van het onderwijs missen.

Course dates

Courses begin from the September 2022 – June 2023. Please refer the dates for different courses.

in the library - pretty female student with laptop and books wor
nl_NLNL